Aktuella utbildningar

  • Våld och hot i arbetslivet
  • Rätt säkerhet till rätt pris med kompetens och säkerhetsekonomi
  • Mobbing och annan kränkande särbehandling
  • Preventivt personskydd
  • Skräddarsydda utbildningar
Loading